EN | DE | FR | ES
ALT5083plus hassas ta?lanm?? alüminyum plaka, mükemmel bir boyutsal stabilite ile karakterize edilmi?tir. ?zel bir ?s?l i?lem ile malzemenin i? yap?s? tamamen homojen hale getirilip, malzemenin i? stresi al?nmaktad?r. Her plaka kal?nl??? düzlemsellik, yüzey pürüzlülü?ü bak?m?ndan denetlenmektedir. Sonras?nda koruma ama?l? iki tarafl? PVC ile kaplanmaktad?r.
Aludur Plus Online Sat?? Sitesi i?in T?klay?n?z
Malzeme ?zellikleri
?arp?lmama
:
?ok ?yi
??lenebilirlik
:
?ok ?yi
A??nmazl?k
:
?yi
Kaynak(Gas/TIG/MIG)
:
Orta/?yi/?yi
Korozyon Direnci
:
?ok ?yi/?ok ?yi
(Deniz Suyu/Hava)
Kullan?m S?cakl??? (Maksimum C
:
180 / 280
Uzun Süre/K?sa Süre)
Eloksal ?zelli?i(Dekoratif De?il)
:
?yi
Parlat?labilirlik
:
?ok ?yi
G?da ?le temas
:
Evet
Mekanik ?zellikleri
?ekme Dayan?m? Rm
:
230 - 290 MPa
%0,2 Akma Dayan?m?
:
110 - 130 Mpa
Uzama A %5
:
10-14
Brinell Sertlik
:
69 - 73
Fiziksel ?zellikleri
Yo?unluk
:
2,66 g/cm3
Is? ?letkenli?i
:
110 - 130 W/m*K
Elastisite Modülü
:
70.000 N/mm2
Is?l Genle?me Katsay?s?
:
24,2 10-6 / K
Elektrik ?letkenli?i
:
16-19 (m/Ωmm2)
Spesifik Is? Kapasitesi
:
900 (J/kg*K)
Kimyasal ?zellikleri
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7), DIN EN 573-3/3.3547
Kal?nl?k Aral??? ve Boyutlar
Kal?nl?k Aral??? 6,35 mm – 305 mm
Geni?lik x Uzunluk : 1520 x 3020*
*Di?er ?l?üler i?in lütfen bizimle ileti?ime ge?iniz.
Toleranslar
Yüzey Pürüzlü?ü Ra
≤ 0,30 μm
Kal?nl?k
+/- 0,13mm
Geni?lik ve Uzunluk
+/- 0,20 mm
Düzlemsellik
6-12 mm kal?nl?k ≤ 0,40mm*
>12 mm kal?nl?k ≤ 0,13 mm*
* 1 metrelik b?lümde, granit pleyt
kullan?larak ?l?ümü yap?lm??t?r.
Paketleme
Her iki taraf PVC kapl? olarak sevk edilmektedir.
Paletler EN 13382 standard?na g?re haz?rlanmaktad?r.

Kullan?m Alanlar?
U?ak Sanayi ??leme Plakas?
Otomotiv ??leme Plakas? ve Kal?p Plakas?
CNC Royter Plakalar?
Fikstür Plakalar?
Elektrik ve elektronik Malzemeleri
G?da Makina ?malat?
Is?tma ve So?utma Panelleri
Medikal Malzeme Kal?plar?
Paketleme Makinalar? ve Kal?plar?
Plastik Par?a üretimi
Bask? Makinalar?
? Copyright 2011 Altek Metal San. ve Tic. A.?.

strandberg knockoff breitling a25363 manual uk replica watches tag heuer link calibre 5 blue 1964 breitling navitimer 806 replica watch tag heuer aquaracer 500m calibre 16 price pawn shop rolex submariner replica watches uk what is a real woman in a relationship cartier roadster automatic fake watches rolex datejust 11 rolex explorer 114270 replica watches uk